Kostol svätej Alžbety Uhorskej v Slatine nad Bebravou

Kostol svätej Alžbety Uhorskej v Slatine nad Bebravou

Neskorobarokový rímskokatolícky farský kostol bol postavený v rokoch 1760-1770. Objekt bol neskôr upravovaný. Je to jednoloďová stavba s plytkým uzáverom štvorcového presbytéria a vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté českou plackou. Loď pozdĺžnej dispozície zastrešujú dve české placky, ktoré sú delené medziklenbovým pásom dosadajúcim na profilované rímsy vtiahnutých pilierov. Jednotlivé české placky sú iluzívnou maľbou zvýšené na zdanlivé kupoly. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Nad štítovým priečelím je nízka vstavaná veža s barokovou laternovou baňou. V interiéri sa nachádza hlavný oltár s obrazom svätej Alžbety Uhorskej z roku 1794 od J. Zanussiho (postavy v dobových kostýmoch uhorskej šľachty). Kazateľnica a krstiteľnica sú klasicistické z konca 18.storočia. Zvon pochádza z roku 1762. V inventári kostola sa nachádza barokový kalich z roku 1757. Kostol sa nachádza v severnej časti Slatiny nad Bebravou.