Sedmerovec

Poloha

Obec leží na rozhraní Považského podolia a Bielych Karpát.

Najvyšší bod: Kraví vrch (572,0m).

Najnižší bod: Hladina Krivoklátskeho potoka pri výtoku z katastra obce (236m).

História obce

Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1229 ako Myleuch, teda obec Milovce: V roku 1461 sa obec Milov spomína ako dávno zaniknutá. Ďalšie názvy obce: 1773 Sedmerowcze, 1920 Sedmerovec. V stredoveku bola zemianskou obcou. V roku 1720 mala obec 11 daňovníkov (želiarov), v roku 1784 mala 37 domov, 44 rodín a 246 obyvateľov, v roku 1828 mala 41 domov a 317 obyvateľov, v roku 1869 mala 267 obyvateľov, v roku 1880 mala 295 obyvateľov, v roku 1890 mala 328 obyvateľov, v roku 1900 mala 342 obyvateľov, v roku 1910 mala 359 obyvateľov, v roku 1921 mala 372 obyvateľov, v roku 1930 mala 352 obyvateľov, v roku 1940 mala 412 obyvateľov, v roku 1948 mala 455 obyvateľov, v roku 1961 mala 488 obyvateľov, v roku 1970 mala 485 obyvateľov, v roku 2014 mala 432 obyvateľov, v roku 2015 mala 434 obyvateľov, v roku 2016 mala 440 obyvateľov, v roku 2017 mala 429 obyvateľov a v roku 2018 mala 420 obyvateľov. Obyvateľstvo sa živilo málo výnosným poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. Začiatkom 20.storočia sa obyvatelia zaoberali aj tkaním pokrovcov. V 20.storočí časť obyvateľov pracovala v Dubnici nad Váhom. V roku 1979 bol Sedmerovec pričlenený k Bolešovu, od roku 1990 je opäť samostatnou obcou. Na území obce stála v minulosti osada Pominovec. Z nej sa počas jednej z povodní zachránili iba štyri rodiny a sedem oviec. Títo založili viac od Váhu vzdialenú obec Sedmerovec (sedmero oviec). Pominovec sa prvýkrát spomína ako „villa Pomnen vocata“ vypálená Moravanmi v roku 1229 (ďalšie názvy: 1440 Pomino, 1453 Pomnen, 1478 Pominowecz). Vtedy nitriansky biskup Jakub potvrdzuje kúpu zeme strážcom hradu Trenčín Borkom z Pominovca. Rod Pominovských, pravdepodobne potomkovia Borka, vlastnil územie Pominovca až do roku 1508. Po roku 1508 boli vlastníkmi Okruckí, Chalupovci, Pružinskí a Trsťanskí. Neskôr tu získala podiely rodina Šandorovcov a taktiež majitelia hradu a panstva Vršatec, Jakušičovci. V roku 1877 sa Pominovec uvádzal už iba ako majer, kde žilo 32 obyvateľov v 3 domoch. Existoval tu jeden z prvých liehovarov na Považí. Na začiatku 20.storočia bol majer v súkromných rukách, po 2.svetovej vojne bol zoštátnený. Od 90.rokov 20.storočia budovy chátrali až boli rozkradnuté. Neskôr sa územie Pominovca stal súčasťou Sedmerovca.

História osídlenia územia

Na juhozápadnom svahu vrchu Gáliková (296,0m) je bohaté nálezisko štiepaných kamenných nástrojov z rádiolaritu, pravdepodobne zo starej kamennej doby (paleolit).

Nález popolnicového pohrebiska lužickej kultúry z mladej (mladšej) bronzovej doby z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaplnky: Sedembolestnej Panny Márie, Božského Srdca Ježišovho.

Kostoly: Sťatia svätého Jána Krstiteľa v Pominovci, Božského Srdca Ježišovho.

Studnička Líščia.

Krivoklátske bradlá (SKUEV0373).

CHKO Biele Karpaty.

Cyklotrasy: 002.