Kríž pred domom č.p. 19 v Slavnici

Kríž pred domom č.p. 19 v Slavnici

Kamenný kríž bol postavený v roku 1933. Na jeho podstavci je nápis: „Ku cti a chvále Božej postavené z milodarov občanov roku 1933“. V strede kríža je výklenok so sochou Panny Márie a vo vrchole kríža ukrižovaný Ježiš Kristus. Kríž stojí v tieni dvoch mohutných líp pred domom č.p. 19 vo východnej časti obce Slavnica.