Ľutov

Poloha

Obec leží v centrálnej časti okresu, na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Strážovských vrchov. Leží na brehoch riečky Jelešnica.

Najvyšší bod: Kňaží stôl (637,2m).

Najnižší bod: Hladina Jelešnice pri výtoku z katastra obce (231m).

História obce

Obec sa spomína v roku 1389 ako Lutov (ďalšie názvy: 1481 Lywthw, Lywthow, 1506 Lythow, 1598 Lutow). Patrila panstvu Uhrovec. V roku 1598 mala obec mlyn a 15 domov, v roku 1784 mala 31 domov, v roku 1828 mala 29 domov, v roku 1869 mala 346 obyvateľov, v roku 1880 mala 242 obyvateľov, v roku 1890 mala 247 obyvateľov, v roku 1900 mala 254 obyvateľov, v roku 1910 mala 247 obyvateľov, v roku 1921 mala 283 obyvateľov, v roku 1930 mala 282 obyvateľov, v roku 1940 mala 320 obyvateľov, v roku 1948 mala 321 obyvateľov, v roku 1961 mala 292 obyvateľov a v roku 1970 mala 267 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Začiatkom 20.storočia bolo rozšírené ovocinárstvo, značná časť obyvateľstva odchádzala na sezónne poľnohospodárske práce. V 20.storočí časť obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Bánovciach nad Bebravou.

História osídlenia územia

Zaujímavosti v obci a okolí

MCHÚ: NPR Bradlo, PR Kňaží stôl, PR Ľutovský Drieňovec.

Kňaží stôl (SKUEV0275).

CHVÚ Strážovské vrchy.

Turistické chodníky KST: 2608, 2449, 5410.