Územia európskeho významu

Na území okresu Senica sa nachádza 33 území európskeho významu.

Bahno (SKUEV0115)

Biele hory (SKUEV0267)

Borské piesky (SKUEV0899)

Brezovské Karpaty (SKUEV0278)

Ciglát (SKUEV0166)

Červený rybník (SKUEV0179)

Dlhé lúky (SKUEV0113)

Gachovec (SKUEV0527)

Gajarské alúvium Moravy (SKUEV0125)

Gajarské alúvium Moravy (SKUEV1125)

Gbelský les (SKUEV0904)

Grgás (SKUEV0162)

Havran (SKUEV0901)

Horný tok Myjavy (SKUEV0520)

Jasenácke (SKUEV0120)

Javorec (SKUEV0804)

Kačenky (SKUEV0311)

Kačenky (SKUEV1311)

Kalaštovský bor (SKUEV0906)

Kalaštovský potok (SKUEV0526)

Kazarka (SKUEV0213)

Kotlina (SKUEV0173)

Kotlina (SKUEV1173)

Kútsky les (SKUEV0165)

Kútsky les (SKUEV2165)

Kyseľová a Mníchova úboč (SKUEV0903)

Lakšárska duna (SKUEV0523)

Morava (SKUEV0314)

Rudava (SKUEV0163)

Šaštínsky potok (SKUEV0220)

Uchánok (SKUEV0900)

Vanišovec (SKUEV0226)

Zelienka (SKUEV0171)