Dlhé lúky (SKUEV0113)

Poloha: Nachádza sa v okrese Senica, v katastri obce Moravský Svätý Ján.

Rozloha: 16,974ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Bezkolencové lúky (6410) a druhov európskeho významu: čík európsky, lopatka dúhová, mlok dunajský a kunka červenobruchá.