Územia európskeho významu

Na území okresu Malacky sa nachádza 38 území európskeho významu.

Abrod (SKUEV0177)

Bencov mlyn (SKUEV0513)

Bezodné (SKUEV0167)

Bežnisko (SKUEV0172)

Biele hory (SKUEV0267)

Biele hory (SKUEV1267)

Bogdalický vrch (SKUEV0124)

Ciglát (SKUEV0166)

Devínske jazero (SKUEV0313)

Dúbrava (SKUEV0123)

Gajarské alúvium Moravy (SKUEV0125)

Gajarské alúvium Moravy (SKUEV1125)

Homoľské Karpaty (SKUEV0104)

Horný les (SKUEV0168)

Jakubovské rybníky (SKUEV0116)

Kaltenbruk (SKUEV0908)

Kotlina (SKUEV0173)

Kotlina (SKUEV1173)

Kuchynská hornatina (SKUEV0276)

Kuchynská hornatina (SKUEV1276)

Malina (SKUEV0219)

Marhecké rybníky (SKUEV0121)

Mešterova lúka (SKUEV0170)

Močiarka (SKUEV0218)

Mokrý les (SKUEV0512)

Morava (SKUEV0314)

Ondriašov potok (SKUEV0217)

Orlovské vŕšky (SKUEV0169)

Peterklin (SKUEV0907)

Rozporec (SKUEV0317)

Rudava (SKUEV0163)

Suchohradské alúvium Moravy (SKUEV0161)

Široká (SKUEV0119)

Šmolzie (SKUEV0177)

Šranecké piesky (SKUEV0316)

Šranecké piesky (SKUEV1316)

Vrchná hora (SKUEV0911)

V studienkach (SKUEV0178)