Územia európskeho významu

Na území okresu Brezno sa nachádza 25 území európskeho významu.

Alúvium Hrona (SKUEV0303)

Alúvium Hrona (SKUEV1303)

Bacúšska jelšina (SKUEV0399)

Brezinky (SKUEV0297)

Brezinky (SKUEV1297)

Dobročský prales (SKUEV0047)

Ďumbierske Tatry (SKUEV0302)

Ďumbierske Tatry (SKUEV1302)

Homoľa (SKUEV0204)

Horné lazy (SKUEV0153)

Klenovské Blatá (SKUEV0384)

Klenovský Vepor (SKUEV0200)

Kráľovohoľské Tatry (SKUEV0310)

Lúky pod Besníkom (SKUEV0283)

Muránska planina (SKUEV0225)

Podpoľana (SKUEV0728)

Pohorelské vrchovisko (SKUEV0151)

Poľana (SKUEV0319)

Predajnianska slatina (SKUEV0862)

Rohoznianska jelšina (SKUEV0695)

Rosiarka (SKUEV0729)

Slovenský raj (SKUEV0112)

Stolica (SKUEV0203)

Suchá dolina (SKUEV0154)

Vrchslatina (SKUEV0694)