Dobročský prales (SKUEV0047)

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno, v katastri obce Čierny Balog.

Rozloha: 203,8491ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004.

Dôvod ochrany: Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: mlok karpatský, rys ostrovid, vlk dravý a medveď hnedý.