Územia európskeho významu

Na území okresu Brezno sa nachádza 25 území európskeho významu. Alúvium Hrona (SKUEV0303) Alúvium Hrona (SKUEV1303) Bacúšska jelšina (SKUEV0399) Brezinky (SKUEV0297) Brezinky (SKUEV1297) Dobročský prales (SKUEV0047) Ďumbierske Tatry (SKUEV0302) Ďumbierske Tatry (SKUEV1302) Homoľa (SKUEV0204) Horné lazy (SKUEV0153) Klenovské Blatá (SKUEV0384) Klenovský Vepor (SKUEV0200) Kráľovohoľské Tatry (SKUEV0310) Lúky pod Besníkom (SKUEV0283) Muránska planina (SKUEV0225) Podpoľana (SKUEV0728) Pohorelské vrchovisko (SKUEV0151) Poľana (SKUEV0319) Predajnianska slatina (SKUEV0862) Rohoznianska jelšina (SKUEV0695) Rosiarka (SKUEV0729) Slovenský raj (SKUEV0112) Stolica (SKUEV0203) Suchá dolina (SKUEV0154) Vrchslatina (SKUEV0694)

Maloplošné chránené územia

Na území okresu Brezno sa nachádza 9 národných prírodných rezervácií, 18 prírodných rezervácií, 2 národné prírodné pamiatky, 5 prírodných pamiatok a 4 chránené areály. Bacúšska jelšina Brezinky Breznianska skalka Bystrianska jaskyňa Dobročský prales Fabova hoľa Havrania dolina Havranie skaly Havranka Hnilecká jelšina Horné lazy Hrončecký grúň Jajkovská sutina Jaskyňa mŕtvych netopierov Kamenistý potok Klenovské Blatá Klenovský Vepor Lúky pod Besníkom Martalúzka Mašianske skalky Meandre Hrona Meandre Kamenistého potoka Mokrá Poľana Pod Latiborskou Hoľou Pohorelské vrchovisko Pralesy Slovenska – Bystrá dolina Predajnianska slatina Predajnianske vodopády Rohoznianska jelšina Rosiarka Skalka Spády Suchá dolina Veľká Stožka Vrchslatina Zadná Poľana Zlatnianske skalky Zlatnica

Lesná železnica v Podbrezovej a vo Valaskej

Národná kultúrna pamiatka Železnica vyhlásená v roku 1982. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Koľaj. Koľaj Čiernohronskej úzkokoľajnej lesnej železnice z roku 1908. Časť koľaje sa nachádza v katastri Podbrezovej a časť v katastri Valeskej. Železničný most. Železničný most Čiernohronskej úzkokoľajnej lesnej železnice pri Chvatimechu ponad rieku Hornád z roku 1946. Nachádza sa v katastri Podbrezovej.

Železnica v Pohronskej Polhore

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Koľaj. Ozubnicový železničný koľajový zvršok z rokov 1893-1896. Upravovaná bola v rokoch 1964-1965 a 1993-1995. Výpravná budova I. Výpravná budova železničnej stanice z roku 1896. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Výpravná budova II. Železničná výhybňa Zbojská z roku 1896. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podkrovím, jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Železničný sklad. Kópia pôvodného rámového dreveného železničného svahu postaveného v roku 1896. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Koľajová váha. Železničná vozňová tzv. Fairbanksova váha, z konca 19.storočia. Nakladacia rampa. Železničná nakladacia rampa z konca 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys.