Maloplošné chránené územia

Na území okresu Brezno sa nachádza 9 národných prírodných rezervácií, 18 prírodných rezervácií, 2 národné prírodné pamiatky, 5 prírodných pamiatok a 4 chránené areály.

Bacúšska jelšina

Brezinky

Breznianska skalka

Bystrianska jaskyňa

Dobročský prales

Fabova hoľa

Havrania dolina

Havranie skaly

Havranka

Hnilecká jelšina

Horné lazy

Hrončecký grúň

Jajkovská sutina

Jaskyňa mŕtvych netopierov

Kamenistý potok

Klenovské Blatá

Klenovský Vepor

Lúky pod Besníkom

Martalúzka

Mašianske skalky

Meandre Hrona

Meandre Kamenistého potoka

Mokrá Poľana

Pod Latiborskou Hoľou

Pohorelské vrchovisko

Pralesy Slovenska – Bystrá dolina

Predajnianska slatina

Predajnianske vodopády

Rohoznianska jelšina

Rosiarka

Skalka

Spády

Suchá dolina

Veľká Stožka

Vrchslatina

Zadná Poľana

Zlatnianske skalky

Zlatnica