Skalka (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v Národnom parku Nízke Tatry v katastri obcí Dolná Lehota a Jasenie.

Rozloha: 26.598.100m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1997. Vyhláškou 112/1999 z 3.5.1999, účinnou od 1.7.1999 bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Mala výmeru 2.659,81ha a nachádzala sa v NP Nízke Tatry. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Účelom vyhlásenia rezervácie je ochrana ekosystémov montánnej a vysokohorskej glaciálno-hôľnej krajiny v západnej časti Nízkych Tatier s výskytom významných floristických a faunistických prvkov. Centrum areálu úspešne introdukovaného kamzíka vrchovského tatranského. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.