Rohoznianska jelšina (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri Brezna.

Rozloha: 44.900m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Banská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu horských jelšín v Horehronskom podolí, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Rohoznianska jelšina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.