Bystrianska jaskyňa (NPP)

Druh: Národná prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v katastri obce Valaská. Verejnosti je prístupná.

Rozloha: Ochranné pásmo 1.041.694m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1968. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v rokoch 2004 a 2005.

Opis: Predmetom ochrany v ochrannom pásme sú citlivé jaskynné geosystémy. Jaskyňa je vytvorená v strednotriasových vápencoch činnosťou podzemnej riečky Bystrianky na zlomových a puklinových plochách. Z výzdoby zaujmú tvary riečnej modelácie a sintrové záclony visiace z okraja sintrových kôr. Dlhá je 2.637m, z toho sprístupnených je 490m. Stará jaskyňa je známa oddávna, v rokoch 1923-1926 bola objavená Nová jaskyňa, v rokoch 1939-1940 bola čiastočne sprístupnená. V roku 1968 bola prehliadková trasa rozšírená a od roku 1971 sa časť priestorov využíva na doliečovanie respiračných chorôb.