Maloplošné chránené územia

Na území okresu Banská Štiavnica sa nachádza 1 národná prírodná rezervácia, 5 prírodných rezervácií, 1 prírodná pamiatka a 3 chránené areály.

Arborétum Kysihýbeľ

Banskoštiavnická botanická záhrada

Gajdošovo

Holík

Jabloňovský Roháč

Kamenný jarok

Michalské rašelinisko

Pralesy Slovenska – Balov grúň

Sitno

Žakýlske pleso