Maloplošné chránené územia

Na území okresu Banská Bystrica sa nachádza 7 národných prírodných rezervácií, 20 prírodných rezervácií, 2 národné prírodné pamiatky, 15 prírodných pamiatok a 8 chránených areálov.

Badínsky prales

Barania hlava

Baranovo

Bátovský balvan

Brvnište

Čačínska cerina

Dekretov porast

Dekrétova jaskyňa

Harmanecká jaskyňa

Harmanecká tisina

Harmanecký Hlboký jarok

Horná Roveň

Hrochotská Bukovina

Jakub

Jánošíkova skala

Jelenecká jaskyňa

Jelšovec

Kopec

Kozlinec

Králická tiesňava

Krásno

Kremenie

Ľubietovský Vepor

Ľupčiansky skalný hríb

Mackov bok

Mačková

Majerova skala

Malachovské skalky

Mičinské travertíny

Moštenické travertíny

Netopieria jaskyňa

Pavelcovo

Periská

Plavno

Podlavické výmole

Ponická dúbrava

Ponická jaskyňa

Potok Zolná

Pralesy Slovenska – Bukovina

Pralesy Slovenska – Bútľavka

Pralesy Slovenska – Flos

Pralesy Slovenska – Horná skala

Pri Bútľavke

Príboj

Stará kopa

Svrčinník

Štrosy

Šupín

Tajovská kopa

Uňadovo

Urpínska lesostep

Veporské skalky