Periská (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Ľubietová.

Rozloha: 4.609m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982, novelizované v roku 2010. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je ochrana druhu rastliny národného významu valdštejnky trojpočetnej (Waldsteinia ternata subsp. magicii Májovský).