Moštenické travertíny (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v katastri obce Moštenica.

Rozloha: 17.100m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. 

Opis: Územie predstavuje významný príklad najzachovalejšej časti mohutných travertínových terás, dokladujúcich vývoj prírody v štvrtohorách a významné nálezisko chránených druhov rastlín (ľalia cibuľkonosná, volské oko vrbolisté, kortúza Matthiolova a pod.) na juhozápad od Národného parku Nízke Tatry. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.