Územia európskeho významu

Na území okresu Banská Bystrica sa nachádza 26 území európskeho významu. Alúvium Hrona (SKUEV1303) Badínsky prales (SKUEV0044) Baranovo (SKUEV0299) Brvnište (SKUEV0298) Dedkovo (SKUEV0855) Ďumbierske Tatry (SKUEV0302) Harmanecký Hlboký jarok (SKUEV0244) Holý vŕšok (SKUEV0864) Horná skala (SKUEV0858) Iliašská dolina (SKUEV0860) Jelšovec (SKUEV0684) Kopec (SKUEV0301) Ľubietovské dúbravy (SKUEV0859) Mackov bok (SKUEV0149) Mackov bok (SKUEV1149) Mičinské travertíny (SKUEV0857) Nad Kostolnicou (SKUEV0863) Plavno (SKUEV0199) Poľana (SKUEV0319) Ponická dúbrava (SKUEV0383) Príboj (SKUEV0062) Riečanské lúky (SKUEV0861) Svrčinník (SKUEV0241) Šupín (SKUEV0246) Veľká Fatra (SKUEV0238) Zvolen (SKUEV0198)

Maloplošné chránené územia

Na území okresu Banská Bystrica sa nachádza 7 národných prírodných rezervácií, 20 prírodných rezervácií, 2 národné prírodné pamiatky, 15 prírodných pamiatok a 8 chránených areálov. Badínsky prales Barania hlava Baranovo Bátovský balvan Brvnište Čačínska cerina Dekretov porast Dekrétova jaskyňa Harmanecká jaskyňa Harmanecká tisina Harmanecký Hlboký jarok Horná Roveň Hrochotská Bukovina Jakub Jánošíkova skala Jelenecká jaskyňa Jelšovec Kopec Kozlinec Králická tiesňava Krásno Kremenie Ľubietovský Vepor Ľupčiansky skalný hríb Mackov bok Mačková Majerova skala Malachovské skalky Mičinské travertíny Moštenické travertíny Netopieria jaskyňa Pavelcovo Periská Plavno Podlavické výmole Ponická dúbrava Ponická jaskyňa Potok Zolná Pralesy Slovenska – Bukovina Pralesy Slovenska – Bútľavka Pralesy...

Gaštan v Štiavnických Baniach

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1979 a 1996. Gaštan jedlý s výškou 15m, obvodom kmeňa 507cm, priemerom koruny 11m a vekom viac ako 300 rokov. Je to vzácne sa v tejto lokalite vyskytujúca sa drevina. Starý a vzácny pamätný strom je chránený z vedeckého, krajinárskeho a estetického dôvodu. Nachádza sa v obci Štiavnické Bane v záhrade pána Mikšíka.

Špaňodolinské lipy

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 2009. Dva exempláre lipy malolistej s výškou 32 a 30m, obvodom kmeňa 301 a 423cm, priemerom koruny 14 a 18m a vekom 200 rokov. Ochrana mimoriadne významných stromov z vedeckého, ekologického, krajinotvorného a historického hľadiska. Nachádzajú sa v obci Špania Dolina.

Baranovské duby

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Skupina 27 stromov, z toho sú 4 duby cerové a 23 dubov zimných. Duby cerové majú výškou od 23 do 26m, obvod kmeňa od 204 do 288cm a vek 150 rokov. Duby zimné majú výšku od 16 do 35m, obvod kmeňa od 148 do 325cm a vek 150 rokov. Chránené sú pre svoj vedecko-výskumný, ekologický a náučný význam. Nachádzajú sa v obci Špania Dolina v lokalite Baranovo.