Baranovské duby

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Skupina 27 stromov, z toho sú 4 duby cerové a 23 dubov zimných. Duby cerové majú výškou od 23 do 26m, obvod kmeňa od 204 do 288cm a vek 150 rokov. Duby zimné majú výšku od 16 do 35m, obvod kmeňa od 148 do 325cm a vek 150 rokov. Chránené sú pre svoj vedecko-výskumný, ekologický a náučný význam. Nachádzajú sa v obci Špania Dolina v lokalite Baranovo.