Tis v Tajove

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Tis obyčajný s výškou 12m, obvodom kmeňa 168cm, priemerom koruny 8m a vekom 90 rokov. Chránený je z kultúrneho, vedeckého, krajinárskeho a estetického významu. Dendrologicky významný strom, ktorý dotvára kultúrny areál pamätného domu, pamätnej izby (rodiska) významných osobností J. G. Tajovského a J. Murgaša. Nachádza sa v obci Tajov na námestí v predzáhradke objektu „Pamätná izba J. Murgaša“.