Brvnište (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica, v katastri obcí Podkonice a Priechod.

Rozloha: 747.700m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 2006.

Opis: Ochrana zachovaných biotopov európskeho významu s exklávnym výskytom chráneného druhu cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense). Chránený areál je je územím európskeho významu Brvnište, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.