Uňadovo (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v Banskej Bystrici v katastri časti Podlavice.

Rozloha: 35.800m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2005. 

Opis: Vyhlásená bola na ochranu bohatého výskytu tisu obyčajného (Taxus baccata L.) v porastoch prirodzeného lesa Starohorských vrchov.