Čačínska cerina (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa pri obci Čerín v katastri Čerína.

Rozloha: 25.600m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 2,56ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana zmiešaných teplomilných vápencových dúbrav s výskytom duba cerového (Quercus cerris) v najsevernejšej časti jeho prirodzeného rozšírenia. Vegetačný kryt je pomerne zachovalý.