Veporské skalky (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Poľana v katastri obce Ľubietová.

Rozloha: 52.200m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. 

Opis: Skalný výtvor charakteru hradieb predstavuje ojedinelý príklad geomorfologického útvaru tohto charakteru v sopečných horninách v rámci celého Slovenska. Je predurčený na bohatšie využitie i v rámci náučných trás vo vulkanickom komplexe Poľany. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Poľana, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.