Žakýlske pleso (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Štiavnické vrchy pri obci Podhorie v katastri časti Žakýl.

Rozloha: 63.800m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu ojedinelého prírodného plesa v neovulkanitoch na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v nadmorskej výške 716m. Nazývané je aj Morské oko. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Suť, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.