Michalské rašelinisko (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Štiavnické vrchy v katastri Banskej Štiavnice.

Rozloha: 846m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 1997.

Opis: Zriadený bol z dôvodu zabezpečenia ochrany výskytu zriedkavého a chráneného druhu flóry Slovenska rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia) na jedinej lokalite v Štiavnických vrchoch.