Maloplošné chránené územia

Na území okresu Banská Štiavnica sa nachádza 1 národná prírodná rezervácia, 5 prírodných rezervácií, 1 prírodná pamiatka a 3 chránené areály. Arborétum Kysihýbeľ Banskoštiavnická botanická záhrada Gajdošovo Holík Jabloňovský Roháč Kamenný jarok Michalské rašelinisko Pralesy Slovenska – Balov grúň Sitno Žakýlske pleso

Smrekovce na Hornej Rovni

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1979 a 1996. Šesť exemplárov smrekovca opadavého s výškou od 23 do 32m, obvodom kmeňa od 210 do 326cm, priemerom koruny od 8 do 18m a vekom viac ako 150 rokov. Ochrana nádhernej krajinnej dominanty s mohutným vzrastom a dobrým zdravotným stavom na hrebeni Vtáčnika. Chránené sú z vedeckého, krajinárskeho a estetického dôvodu. Nachádzajú sa na ľavej strane pri vstupe do obce Štiavnické Bane.

Lipy na Hornej Rovni

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1992 a 1996. Jedna lipa malolistá s výškou 25m, obvodom kmeňa 610cm, priemerom koruny 15m a lipa veľkolistá s výškou 19m, obvodom kmeňa 510cm a priemerom koruny 9m. Oba stromy majú vek viac ako 200 rokov. Sú významným krajinotvorným a estetickým prvkom v prostredí v minulosti významnej baníckej osady. Chránené sú z kultúrneho, vedeckého, ekologického, krajinotvorného a estetického významu. Nachádzajú sa v obci Štiavnické Bane pri vchode do cintorína.

Lipy pri bývalej mestskej strelnici v Banskej Štiavnici

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1986 a 1996. Je to sedem exemplárov líp malolistých s výškou od 23 do 24m, obvodom kmeňa od 220 do 500cm, priemerom koruny od 7 do 8m a vekom od 250 do 300 rokov. Staré a pamätné stromy sú chránené z dôvodov zabezpečenia ich krajinárskeho a estetického významu. Nachádzajú sa v Banskej Štiavnici v areáli bývalej mestskej strelnice pri hornom gymnáziu.