Lipy pri bývalej mestskej strelnici v Banskej Štiavnici

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1986 a 1996. Je to sedem exemplárov líp malolistých s výškou od 23 do 24m, obvodom kmeňa od 220 do 500cm, priemerom koruny od 7 do 8m a vekom od 250 do 300 rokov. Staré a pamätné stromy sú chránené z dôvodov zabezpečenia ich krajinárskeho a estetického významu. Nachádzajú sa v Banskej Štiavnici v areáli bývalej mestskej strelnice pri hornom gymnáziu.