Sekvojovec za botanickou záhradou

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 28m, obvodom kmeňa 502cm, priemerom koruny 11m a vekom 130 rokov. Vyhlásením chráneného stromu v tomto rozhodnutí bola doplnená sieť významných a pamätných stromov v bývalom okrese Žiar nad Hronom. Chránený je z krajinárskeho a estetického dôvodu. Bol vysadený v záhrade bývalého profesora c. k. Lesníckej akadémie Lajosa Feketeho. Nachádza sa v tesnej blízkosti botanickej záhrady v Banskej Štiavnici.