Meandre Kamenistého potoka (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Poľana v katastri obce Sihla.

Rozloha:

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1991. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál.

Opis: Chránené územie predstavuje 2,5km dlhý úsek Kamenistého potoka od okraja obce Sihla po horáreň Klimentka, ktorý s bezprostredným okolím vytvára unikátny model, na ktorom možno dokladovať tvorbu a dynamiku meandrov.