Územia európskeho významu

Na území okresu Komárno sa nachádza 32 území európskeho významu.

Abov (SKUEV0071)

Alúvium Starej Nitry (SKUEV0155)

Alúvium Starej Nitry (SKUEV2155)

Alúvium Žitavy (SKUEV0159)

Bokrošské slanisko (SKUEV0076)

Búčske slanisko (SKUEV0069)

Čenkov (SKUEV2067)

Číčovské luhy (SKUEV0182)

Číčovské luhy (SKUEV1182)

Čiližské močiare (SKUEV1227)

Detvice (SKUEV0072)

Dolnovážske luhy (SKUEV0092)

Dunaj (SKUEV0393)

Dunaj (SKUEV2393)

Dunajské luhy (SKUEV2090)

Dunajské trstiny (SKUEV0077)

Chotínske piesky (SKUEV0100)

Jurský chlm (SKUEV0068)

Komárňanské slanisko (SKUEV0010)

Listové jazero (SKUEV0073)

Lohotský močiar (SKUEV0552)

Malý Dunaj (SKUEV0822)

Marcelovské piesky (SKUEV0065)

Martovská mokraď (SKUEV0070)

Mostová (SKUEV0078)

Nesvadské piesky (SKUEV0098)

Nesvadské piesky (SKUEV2098)

Pavelské slanisko (SKUEV0099)

Pohrebište (SKUEV0395)

Pri Orechovom rade (SKUEV0017)

Vážsky Dunaj (SKUEV0819)

Veľkolélsky ostrov (SKUEV0183)