Územia európskeho významu

Na území okresu Trebišov sa nachádza 15 území európskeho významu.

Bačkovská dolina (SKUEV0845)

Bisce (SKUEV0020)

Bodrog (SKUEV0236)

Boršiansky les (SKUEV0034)

Dolný tok Ondavy (SKUEV0843)

Dolný tok Tople (SKUEV0841)

Horešské lúky (SKUEV0030)

Kováčske lúky (SKUEV0329)

Ladmovské vápence (SKUEV0032)

Latorica (SKUEV0006)

Milič (SKUEV0327)

Tarbucka (SKUEV0019)

Tarbucka (SKUEV2019)

Tisa (SKUEV0846)

Veľký kopec (SKUEV0029)