Územia európskeho významu

Na území okresu Spišská Nová Ves sa nachádza 11 území európskeho významu.

Galmus (SKUEV0287)

Havrania dolina (SKUEV0785)

Hornádske vápence (SKUEV0286)

Horný tok Hornádu (SKUEV0290)

Mašianske sysľovisko (SKUEV0784)

Muráň (SKUEV0106)

Slovenský raj (SKUEV0112)

Spišskopodhradské travertíny (SKUEV0105)

Spišskopodhradské travertíny (SKUEV2105)

Stredný tok Hornádu (SKUEV0928)

Svätojánsky potok (SKUEV0291)