Muráň (SKUEV0106)

Poloha: Nachádza sa v okrese Spišská Nová Ves, v katastri Spišskej Novej Vsi.

Rozloha: 178,8227ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Horské smrekové lesy (9410) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, mlok karpatský, medveď hnedý, rys ostrovid a vlk dravý.