Mašianske sysľovisko (SKUEV0784)

Poloha: Nachádza sa v okrese Spišská Nová Ves, v katastri obce Smižany.

Rozloha: 18,7151ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhu európskeho významu: syseľ pasienkový.