Územia európskeho významu

Na území okresu Levice sa nachádza 19 území európskeho významu.

Alúvium Ipľa (SKUEV0257)

Brezovská stráň (SKUEV0392)

Brezovská stráň (SKUEV2392)

Cerovina (SKUEV0129)

Čajkovské bralie (SKUEV0262)

Čierny hrad (SKUEV0875)

Hodrušská hornatina (SKUEV0263)

Horná hora (SKUEV0876)

Horšianska dolina (SKUEV0870)

Jedzina (SKUEV0872)

Litava (SKUEV0036)

Ludinský háj (SKUEV0180)

Mochovská cerina (SKUEV0867)

Patianska cerina (SKUEV0882)

Rataj (SKUEV0865)

Šándorky (SKUEV0271)

Tlstý vrch (SKUEV0258)

Vozokánsky luh (SKUEV0272)

Vozokánsky luh (SKUEV2272)