Územia európskeho významu

Na území okresu Rožňava sa nachádza 22 území európskeho významu.

Alúvium Muráňa (SKUEV0285)

Alúvium Muráňa (SKUEV2285)

Brzotínske skaly (SKUEV0350)

Bubeník (SKUEV0922)

Český závrt (SKUEV0340)

Dolný vrch (SKUEV0341)

Domické škrapy (SKUEV0347)

Drieňovec (SKUEV0342)

Fabiánka (SKUEV0355)

Horný vrch (SKUEV0356)

Hrušovská lesostep (SKUEV0352)

Kečovské škrapy (SKUEV0345)

Meliatsky profil (SKUEV0921)

Plešivská planina (SKUEV0353)

Plešivské stráne (SKUEV0343)

Pod Strážnym hrebeňom (SKUEV0346)

Slaná (SKUEV0398)

Slovenský raj (SKUEV0112)

Slovenský raj (SKUEV2112)

Sokolia skala (SKUEV0920)

Stolica (SKUEV0203)

Volovské bučiny (SKUEV0918)