Slaná (SKUEV0398)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rožňava, v katastri obcí Brzotín, Plešivec a Slavec.

Rozloha: 34,7154ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhov európskeho významu: hlaváč bieloplutvý, mrena stredomorská, vydra riečna, netopier obyčajný, netopier brvitý, podkovár malý a podkovár veľký.