Územia európskeho významu

Na území okresu Michalovce sa nachádza 16 území európskeho významu.

Bešiansky polder (SKUEV0012)

Bisce (SKUEV0020)

Čičarovský les (SKUEV0007)

Čičarovský les (SKUEV1007)

Dolný tok Laborca (SKUEV0844)

Dolný tok Ondavy (SKUEV0843)

Kopčianske slanisko (SKUEV0004)

Latorica (SKUEV0006)

Oborínske jamy (SKUEV0038)

Oborínsky les (SKUEV0037)

Pozdišovský chrbát (SKUEV0847)

Raškovský luh (SKUEV0026)

Senianske rybníky (SKUEV0208)

Stretavka (SKUEV0235)

Vinianska stráň (SKUEV0966)

Viniansky hradný vrch (SKUEV0965)