Územia európskeho významu

Na území okresu Košice-okolie sa nachádza 14 území európskeho významu.

Čierna Moldava (SKUEV0348)

Dlhý vrch (SKUEV0917)

Haništiansky les (SKUEV0935)

Hornádske lúky (SKUEV0940)

Hornádske meandre (SKUEV0944)

Horný vrch (SKUEV0356)

Jasovské dubiny (SKUEV0349)

Kloptaň (SKUEV0919)

Milič (SKUEV0327)

Palanta (SKUEV0737)

Strahuľka (SKUEV0326)

Stredné Pohornádie (SKUEV0328)

Stredný tok Bodvy (SKUEV0954)

Trebejovské skaly (SKUEV0941)