Územia európskeho významu

Na území okresu Nové Zámky sa nachádza 27 území európskeho významu.

Bagovský vrch (SKUEV0294)

Bagovský vrch (SKUEV2294)

Burdov (SKUEV0184)

Burdov (SKUEV2184)

Čenkov (SKUEV0067)

Čenkov (SKUEV2067)

Dolný háj (SKUEV0085)

Dolný tok Hrona (SKUEV0820)

Dolný tok Ipľa (SKUEV0824)

Drieňová hora (SKUEV0292)

Dunaj (SKUEV0393)

Horný háj (SKUEV0079)

Jurský chlm (SKUEV0068)

Kamenínske slaniská (SKUEV0066)

Krivé hrabiny (SKUEV0086)

Ludinský háj (SKUEV0180)

Modrý vrch (SKUEV0158)

Modrý vrch (SKUEV2158)

Osminy (SKUEV0087)

Palárikovské lúky (SKUEV0097)

Panské lúky (SKUEV0095)

Ploská hora (SKUEV0091)

Sovie vinohrady (SKUEV0823)

Starý vrch (SKUEV0157)

Šurianske slaniská (SKUEV0096)

Veľký les (SKUEV0094)

Zátoň (SKUEV0084)