Osminy (SKUEV0087)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Zámky, v katastri obcí Podhájska (miestna časť Svätuša) a Veľké Lovce.

Rozloha: 98,8401ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónsko−balkánske cerové lesy (91M0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0) a Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0).