Územia európskeho významu

Na území okresu Nové Zámky sa nachádza 27 území európskeho významu. Bagovský vrch (SKUEV0294) Bagovský vrch (SKUEV2294) Burdov (SKUEV0184) Burdov (SKUEV2184) Čenkov (SKUEV0067) Čenkov (SKUEV2067) Dolný háj (SKUEV0085) Dolný tok Hrona (SKUEV0820) Dolný tok Ipľa (SKUEV0824) Drieňová hora (SKUEV0292) Dunaj (SKUEV0393) Horný háj (SKUEV0079) Jurský chlm (SKUEV0068) Kamenínske slaniská (SKUEV0066) Krivé hrabiny (SKUEV0086) Ludinský háj (SKUEV0180) Modrý vrch (SKUEV0158) Modrý vrch (SKUEV2158) Osminy (SKUEV0087) Palárikovské lúky (SKUEV0097) Panské lúky (SKUEV0095) Ploská hora (SKUEV0091) Sovie vinohrady (SKUEV0823) Starý vrch (SKUEV0157) Šurianske slaniská (SKUEV0096) Veľký les (SKUEV0094) Zátoň (SKUEV0084)

Maloplošné chránené územia

Na území okresu Nové Zámky sa nachádzajú 3 národné prírodné rezervácie, 9 prírodných rezervácií, 6 prírodných pamiatok a 12 chránených areálov. Alúvium Paríža Bíňanský rybník Bíňanský sprašový profil Burdov Čenkov Čierna voda Drieňová hora Jurský chlm Kamenický sprašový profil Kamenínske slaniská Komjatický park Leliansky les Lipovský park Maniansky park Meander Chrenovky Moľvy Mužliansky potok Palárikovské lúky Palárikovský park Panské lúky Parížske močiare Potok Chrenovka Rieka Žitava Rúbaniansky park Sovie vinohrady Šurianske slaniská Torozlín Veľký les Vŕšok Žitavský luh

Biela samota

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Je to skupina 24 exemplárov lipy malolistej s výškou 18-25m, obvodom kmeňa 145-310cm, priemerom koruny 4-14m a vekom viac ako 200 rokov. Sú chránené z vedecko-výskumných, náučných a kultúrnych dôvodov. Nachádzajú sa severovýchodne od obce Trávnica pri ceste do lokality Biela Samota neďaleko Nového rybníka.

Šurianska paulovnia

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Paulovnia plstnatá s výškou 16m, obvodom kmeňa 317cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 100 rokov. Je chránená z vedecko-výskumných, náučných a kultúrno-výchovných dôvodov. Nachádza sa v strede mesta Šurany vo dvore mestského úradu.

Orechy vo Veľkom lese

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Je to 5 exemplárov orecha čierneho s výškou 27-28m, obvodom kmeňa 197-278cm, priemerom koruny 10-13m a vekom viac ako 100 rokov. Sú chránené z krajinotvorných, vedeckých, estetických a biologických dôvodov. Skupina stromov sa nachádza pri obci Šurany v severnom cípe veľkého lesa na parcele č.404a.