Orechy vo Veľkom lese

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Je to 5 exemplárov orecha čierneho s výškou 27-28m, obvodom kmeňa 197-278cm, priemerom koruny 10-13m a vekom viac ako 100 rokov. Sú chránené z krajinotvorných, vedeckých, estetických a biologických dôvodov. Skupina stromov sa nachádza pri obci Šurany v severnom cípe veľkého lesa na parcele č.404a.