Maloplošné chránené územia

Na území okresu Nové Zámky sa nachádzajú 3 národné prírodné rezervácie, 9 prírodných rezervácií, 6 prírodných pamiatok a 12 chránených areálov.

Alúvium Paríža

Bíňanský rybník

Bíňanský sprašový profil

Burdov

Čenkov

Čierna voda

Drieňová hora

Jurský chlm

Kamenický sprašový profil

Kamenínske slaniská

Komjatický park

Leliansky les

Lipovský park

Maniansky park

Meander Chrenovky

Moľvy

Mužliansky potok

Palárikovské lúky

Palárikovský park

Panské lúky

Parížske močiare

Potok Chrenovka

Rieka Žitava

Rúbaniansky park

Sovie vinohrady

Šurianske slaniská

Torozlín

Veľký les

Vŕšok

Žitavský luh