Alúvium Paríža (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Nová Vieska a Strekov.

Rozloha: 1.030.941m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 19988. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál.

Opis: Chránené územie je vyhlásené na ochranu alúvia potoka Paríž v južnej časti Pohronskej pahorkatiny ako význačného biologického a krajinárskeho celku v tejto oblasti, dôležitého z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.