Potok Chrenovka (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Bánov, Bešeňov, Dolný Ohaja a Nových Zámkov.

Rozloha: 258.845m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana jedného z posledných neregulovaných vodných tokov v okrese Nové Zámky s fragmentami prirodzených porastov, ktorý je význačným biologickým objektom v poľnohospodárskej krajine.