Leliansky les (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Chľaba a Leľa.

Rozloha: 1.987.400m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1966. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu Kováčovské kopce-sever. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Leliansky les.

Opis: Severná časť Kováčovských kopcov – plošina a svahy do užľabín. Územie reprezentuje lesné typy dubového a bukovo-dubového stupňa ako dôležitý doklad výskytu buka v skupine lesných typov bukových dúbrav v najnižšej polohe nášho štátu a najteplejších území. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Burdov, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.