Maloplošné chránené územia

Na území okresu Nitra sa nachádzajú 2 národné prírodné rezervácie, 2 prírodné rezervácie, 2 prírodné pamiatky a 9 chránených areálov.

Bábsky les

Bábsky park

Huntácka dolina

Jelenská gaštanica

Klasovský park

Lapášsky park

Lupka

Nitriansky dolomitový lom

Novoveský park

Rumanovský park

Svoradova jaskyňa

Šuriansky park

Zoborská lesostep

Žibrica

Žitavský park